Fiziksel Hastalıkların Yansıdığı Ruh Dili

  18 Kasım 2019 Pazartesi  1562

Metafizik uzmanı ve psikanalist-yazar Gökhan Hani'nin Ruh genetiği çalışmalarında karşısına çıktığı fiziksel hastalıkların ruh dili yansımaları ortaya çıkmıştır. Tüm fiziksel hastalıkların bir ruh yapısı hali ve bozukluğunun olduğu gerçeği artık bilinmektedir.
 
Epilepsi(sara): Eziyet çekme, hayatı reddediş, hayatla büyük bir mücadele verme, kendine yönelik şiddet.
Amfizem: Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya layık bulamama.
Bayılmak: Korku ve iç korkularla baş edememe.
Şişmanlık: Korunma isteği, aşırı duyarlılık, rahat yaşama isteği.
Kistler: Acı olaylara takılma, acılarla beslenme ve sahte büyüme.
Sağırlık: Reddediş, inatçılık, hayatta işitmek istemediği şeylerden doygunluk ve bitkinlik.
Diyabet(Şeker Hastalığı): Geçmişteki seçimlerden pişmanlık duymak. Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı. Derin üzüntü.
İshal: Korku, reddetme, kaçmak.
Baş dönmesi: Kaçış, dağınık düşünce, görmeyi reddetme.
Kulak ağrısı: Kızgınlık, aşırı yüklenmek, fazla kargaşa, kavga eden ana ve baba.
Egzama: Aşırı muhalefet, düşmanlık, zihinsel paradigma.
Ödem :Kendine zarar veren olayı veya düşünceyi bırakmaktaki güçsüzlük.
Dirsek ağrısı: Karar vermekte zorlanma, kararsızlık.
Kistik Fibroz: Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç, kendini zavallı görme.
Tetanoz: Kızgın, yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma ihtiyacı.
Boğaz sorunları: Kendi adına konuşamamak, çok sessiz kalmak, yutulmuş kızgınlık, tıkanmış yaratıcılık, değişme korkusu.
Timüs: Kendi kendisiyle çelişki. Hayat bana zulum düşüncesi, şizoid düşünceler.
Tiroid: Aşağılanmak, istediklerini yapmakta zorlanma. Sabırsızlık.
Kulak çınlaması: Dinlenmeyi reddetmek, içindeki 6.hisse kulak vermemek, inatçılık.
Ayak parmakları kaşıntısı: Geleceğin küçük ayrıntıları, sağ ayak baş parmak; yola çıkma zamanı.
Bademcikler: Korku,bastırılmış duygular, düşünce bozukluğu.
Tüberküloz: Bencillikle kendi kendini yok etme. Hükmedici ve sadist düşünceler, öç alma isteği.
Diş hastalıkları: Uzun süreli kararsızlık, karar vermek için düşünceleri analiz edememe.
Sinüs sorunları: Çok yakın bir insandan tedirgin olma veya güvenememe.
Cilt sorunları: Takıntılı duygu ve düşünceler, endişe, kaygı, eski derine gömülmüş bir tehlike, dokunulma ihtiyacı.
Disk kayması: Hayattan bir destek görememek, aşırı duygusuzluk ve kararsızlık.
Horlama: Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulma ihtiyacı ve ortam değişikliği.
Omurilik Menenjiti: Aşırı aile uyuşmazlığı, kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak, aşırı içsel kargaşa, destek yoksunluğu.
Omurga: Hayatın esnek desteği.
Dalak: Obsesyon tekrarlama duygu ve düşüncesi, bir şeylere aşırı tutku.
Kısırlık: Hayat sürecinde duyulan korku ve direnç yoksunluğu, bilinçaltı tıkanması, bastırılmış iç güdüler.
Kekemelik: Güvensizlik,kendini ifade etmekte zorlanma, ağlamasını zorlayarak bastırması.
Karın Ağrısı: Zihinsel tahriş, sabırsızlık, çevreden duyulan rahatsızlık.
Kolit: Aşırı derecede katı ana ve baba baskısı,eziyet çekme ve yenilgi duygusu,şefkate duyulan ihtiyaç.
Koma: Korku,bir olay ve olgudan kaçma istemi,aşırı iç güdüsel tepki ve irade zayıflığı.
Konjunkivit: Hayatta görülen şeylere öfke ve düşkırıklığına uğrama.
Kabızlık: Eski düşüncelerden sıyrılamama,geçmişe saplanmak,bazende cimrilik.
Koroner Trombos(kalp-damar tıkanıklığı): Yalnızlık duymak ve korkmak.Yeterince bir işe konsantere olamamak ve başarısızlık korkusu,panikleme.
Kramplar: Gerginlik,korku,kendini çok sıkmak her konuda.
Ağlamak: İçsel üzüntü ve bilinçaltından çıkan transendental verilerin insanı duygulandırması.
Cushing hastalığı: Zihinsel dengesizlik.Sürekli çılgınca fikirler üretme istemi,aşırı güçlü olma durumu.
Çıban: Kendine yapılan haksızlığa karşı ruhun fiziksel tepkisi,sinirsel tepkinme,aşırı hissel ruh hali.
Katarakt: Geleceğe umutla bakmakta zorlandığı yaşantı veya insan yaşayış şekilleri.
Selülit: Çocukluk acılarına takılı kalmak.Geçmişteki kötülükleri unutamama.İlerlemekte zorlanma,kendi yolunu çizmede zorlanma.
Ürperme: Ruhsal kasılma,geriye çekilme regresyon,uzaklaşma arzusu.yalnız kalma ihtiyacı.yalnızlık sevgisi.
Kolesterol: Haz kanallarının tıkanması,haz almakta zorlanma.Haz alma korkusu.
Kronik hastalıkları :Değişimi reddetmek,gelecekten korkmak,kendini güvende hissetmemek.
Soğuk algınlığı: Aynı anda birden çok işi yapma isteği,zihinsel karışıklık,incilme ve yalnızlaşmalar.
Nefes kokması: Uyku saatlerinden ruh rahatsız olması, kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.
Denge kaybı: Dağınık düşünceler,kararsızlık.
Kellik: Korku,gerginlik,her şeyi kontrol altına alma istemi,aşırı cinsel istem.
Yatağı ıslatma: Anne veya baba korkusu, çocuk iç güdüsünün bozukluğu, genellikle baba kaybı yada korkusundan oluşur.
Geğirme: Hayatı çabucak öğrenme istemi.Rahatta olduğunun ama kaygıların devam ettiği durum.
Yüzde siyah noktalar: Kendini kirli ve sevgisiz hissetmek,yaşamla uyumsuzluk,hayal güçü.
İdrar sorunları: Endişe, bazı şeylerden bıkkınlık, eski düşüncelere saplanma.
Kanama: Haz alma duygusunu yitirme. Kızgınlık.
Dişeti kanamaları: Hayattan aldığı kararlarda yanlış yapma.İşlerin yolunda gitmemesindeki gerçek sebebi.
Uçuk ve kabarcıklar: Korku, duygusal korunma yoksunluğu.
Astım: Boğulmuşluk duygusu ve iç sorunların veya kompleklerin devamlı bilinçdüzeyine çıkması.
Astım Nöbeti: Korku,hayata güvenmeme,bir yanın hep çocuk kalma.
Artrit: Sevilmediğini hissetme,eleştirilmek ve kırgınlık.
Arterioskloz: Direnme,gerginlik,katılaşmış dar monoton ve rutin düşünceler,çok baskıcı olma.
Kurdeşen dökme: Küçük ve gizli saklanmış korkular.
Hodgkin Hastalığı: Suçlama ve yetersiz olmaktan duyulan büyük korku.Yaşamdan zevk alamama.
Hipertiroid: İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düşkırıklığı.Önce canan sonra can denen ruh hali.
Hipoglisemi: Hayatın büyük yükü altında ezilme ruh hali.
Hiperventilasyon: Korku,değişime karşı koymak.Gidişattan hoşlanmamak.
İktidarsızlık: Kendini ezik ve yetersiz görmek, bazı işlerde başarısızlık, panik, cinsel baskı, gerginlik ve suçluluk hissi. Eşe duyulan hoşnutsuzluk ve geçmiş yaşantısında anne korkusu. Kız çocuklarıyla çok arkadaşlık etme.
Hazımsızlık: İçgüdesel korku, kaygı, başa çıkamama.
Grip: Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum, korku ve modaya uymama.
İçe dönmüş tırnak: İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.
Deli-doluluk: Aileden kaçış. Bayanlara aşırı düşkünlük, iletişimde suçluluk.
Uykusuzluk: İçsel kaygı, aşırı sabır tüketimi, kaygı, korku, birşeyin çok etkisinde kalma, bazı çözülmesi gereken problemleri çözememe. Aşırı sabırsızlık.
Kaşınma: Doyumsuzluk, tutkun olma ve esaret.
Sarılık: İçsel ve dışsal ön yargı. Korku, dengesiz mantık. İçsel ve dışsal korku ve panikleme.
Çene sorunları: Kızgınlık ve intikam duygusu. İnatlaşma.
Keratit: Aşırı kızgınlık ve sert mizaç.
Böbrek sorunları: Yargılama,düş kırıklığı,başarısızlık.Çok düşüncede kalarak nefes yutma.
Diz sorunları: İnatçı ego ve gurur.Taviz verememe.uzaklaşamama,Esnek olamama.
Larenjit: Öfkeli olmak,otoriteye başkaldırma,çok konuşmamayı sevmeme.
Cüzzam: Hayatla başedememe,teniz ve iyi olmadığına dair inanç.
Lösemi: İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi. Çok sevilme istemi.
Ülser: Korku, yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç, stres.
İdrar yolları enfeksiyonları: Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke.Başkalarını suçlama alışkanlığı.
Rahim akıntısı: Eşe duyulan kızgınlık, cinsel suçluluk duygusu, kendini cezalandırma.
Varis: Bulunduğu yerden ve konumdan rahatsızlık duymak. Monotonluk ve rutinlik, aşırı yük altında bulunmak.
Cinsel hastalıklar: Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğuna inancı, suçluluk, cinselikte yanlış yapmak inancı.
Vitiligo(Ciltteki beyaz noktalar): Ait olamama, Kendini birçok şeyin dığında hissetme. Yalnız yaşamdan ve özgürlüğe aşırı düşkünlük.
Siğil: Küçük nefretler duyma, çirkin olduğuna inanma.
Yirminci yaş dişinin çıkması: Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak.
Aids: Kendini reddetmek, cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.
Alkolizm: Yararsızlık,geçmişe özlem ve tıkanma,suçluluk,yetersizik duygusu,kendini reddetme.
Alerjiler: Kendi gücünü reddetme.
Alzheimer: Yaşamı terketme arzusu. Hayatı olduğu gibi kabul edememe.
Amnezi: Korku,hayattan kaçış, kendi ayakları üzerinde duramama.
Anemi: Evet, ama yaklaşımı hep ortada kalma yaklaşımı, yeterli olamama korkusu.
Ayak bileği: Hareket ve yol belirleme gücü.
Anoreksi: Hayatı reddetmek,aşırı korku,kendinden nefret etme ve reddedilme.
Anüs kanaması: kızgınlık ve öfke.
Anksiyete(kaygı): Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama.
Apati: Duygulara izin vermemek.Kendini ölü gibi hissetme.korku.
Apandisit: Korku,korunma ihtiyacı,duyguları yargılamak.
Kollar: Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.
Nefes sorunları: Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak.Yaşamda yeri olmadığını hissetmek.
Bright hastalığı: Hirbirşeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek ve başarısızlık.
Bronşit: Bağrılıp çağrılan aile ortamı yada çevresi.
Çürükler: Yaşamda küçük engeller kendini cezalandırma.
Yanıklar: kızgınlık ve alev alev yanan öfke.
Kabaetler: Gevşeklik,kabulleneme ve güç yoksunluğu.Kendi güçsüzlüğünü saklama.
Nasırlar: Katılaşmış kavram ve düşünceler ve somut kokular.
Kanser: Derin acı, uzun süre taşınan kırgınlık, sır, hüzün bedeni kemirmesi. Nefreti içine gömmek. Çok büyük bir acıyı ruhundan atamam.
Kandidia: Aşırı öfk ve düşkırıklığı,kendini parçalanmış hissetmek.İlişkilere güvenmemek ve alıcı bir kişilik.
Beyinde tümör: Yanlış programlanmış inançlar. inatçılık, dik kafalılık, değişime açık olunamama.
Barsak sorunları: Eski ve ihtiyaç duyulan şeyi atmaktan korkmak.
Kemik sorunları: Otoriteye karşı tepki,kasların ve düşüncenin esnekliğini kaybetmesi.
Kan basıncı: Uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.
Kan sorunları: Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.
Kas sorunları: Aşırı korku. Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol altına alma arzusu, güven duymanın derin ihtiyacı.
Tırnak yemek: Çaresizlik ve düşkırıklığı, kendini içsel yemek, anne babaya duyulan öfke.
Narkolepsi: Herşeyden uzaklaşma istemi, aşırı korku, bulunduğu ortamdan sıkılma.
Mide bulantısı: Korku, bir fikri yada edinimi kabul edememe.
Boyun ağrıları: Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek, inatçılık, esnek olamama.
Nefret: Düşkırıklığı ve başarısızlığa gösterilen aşırı tepki.
Sinir krizi: Ben merkezcilik, iletişim yollarını tıkamak.
Sinirlilik: Korku, evham, mücadele, acelecilik, hayata güvenememek.
Nevralji(Sinir ağrısı): Suçu cezalandırmak, iletişim konusunda şiddetli üzüntü.
Karaciğer sorunları: Sürekli şikayet etmek. Kendini devamlı kandırmak. Haklı çıkmak için sürekli başkalarında hata bulmak. Kendini kötü hissetmek.
Akciğer sorunları: Hayatı kabul etmemek, depresyon, üzüntü, dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.
Menapoz sorunları: Artık istenmemekten korkmak, yaşlanma korkusu, kendini kabullenmeme.
Aybaşı sorunları: Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu, cinsel organların günah ve pis olduğu inancı.
Migren: Köşede sıkışıp kalma duygusu, cinsel korkular.
Düşük: Gelecek korkusu. Şimdi değil daha sonra yanlış zamanlama.
Dudak uçuğu: Korku, hayatı küçümseme alışkanlığı, kendini ve başkalarını aşırı eleştirme, herşeyde fazla eleştirşisel detay arama.
Kalp damarlarının daralması: Zihinsel katılık, katı yüreklilik, irade eksikliği, esnek olamama.
Kuduz: Kızgınlık, çözüm yolunun şiddet olduğu inancı.
Kızarıklık: Gecikmelerden duyulan rahatsızlık, utanma bilinçaltı, dikkat çekmenin çocuksu yolu.
Romatizma: Kurban, hep haksızlığa uğradığını hissetme. Sevgi yoksunluğu, iklime ruhun gösterdiği negatif etki. Bacak ve diz kefaneti.
Raşitizm: Duygusal beslenme eksikliği, sevgi ve güven eksikliği.
Yılancık: Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına olanak tanımak.Kendini yeterince iyi bulmamak.,
Deniz tutması: Korku, ürperme, çocuklukta yaşadığı tutku, duygusal aşk tutkusu, kontrolü yitirme.
Bunama: Çocuğın güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek. Bakım ve ilgi talep etmek. Etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu. Kaçış.
Zona: Korku ve gerginlik, aşırı duyarlılık.
Burun kanaması: Kabul görme isteği, önem verilmeme duygusu, aşırı sevgi istemi.
Uyuşma: Başkalarını umursamama, sevgi vermemek ve zihinsel duyarsızlık.,
Yumurtalıklar: Yaratıcılık noktasındaki gizli gizemin imajinatif rölü.,
Pankreas: Hayatın tadında doyumsuzluk ve herşeye karşı duyulan bastırılmış açlık.
Parkinson hastalığı: Korku, herkesi ve herşeyi aşırı kontrol etme arzusu, katı kuralcı.
Peptik ülser: Yeterli olamama inancı, başkalarını memnun etme kaygısı.
Hipofiz: Kontrol etmede zorlanma.
Zatürree: Umutsuz, hayattan bıkkınlık, duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.
Çocuk felci:  Paralize eden kıskançlık. Birisini durdurma istemi.,
Burun akması: İçsel ağlama, çocuksu gözyaşı, kurban.
Prostat sorunu: Zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması, geçmiş cinsel hatalar, cinsel baskı ve suçluluk, yaşlanma korkusu.
Apse: İncinme, küçümseme, inkitam duyguları içinde dönüp durma.
Karın ağrısı: Korku, başlamış bir olayı, süreci durduramamak.,
Kazalar: İstediğini dile getirememe, aşırı duygusal ve zihinsel takılma ve dalma.
Ağılar-sızılar: Farklı dokunuşlar istemi, sevgiye ve ilgiye olan büyük istek.
Sivilce: Kendini kabul etmemek, sinirsel ağ, kendinden hoşnut olmamak, kendini düşünme ve aileye çok yüklenmek veya bağlılık.
Bağımlılıklar: Kendinden kaçmak, akıl sabunma mekanizmasında mantığa bürünme, kendinde buluna ruhsal veya fiziksel eksikliği bir başkasında tamamlama.
Addison hastalığı: Derin boyutta duygusal yoksunluk, kendine duyulan yoksunluk.
Lenf bezleri: Ailede çatışmalar ve kavgalar, ailede yada çevrede istenmediğini hissetmek.
Adrenal sorunlar: Yenilgi duygusu, kendine aldırış etmeme, endişe.
Yaşlılık sorunları: Toplumsal inançlar, doygunluk, eski düşünce inanç ve tecrübeler, şimdiyi reddetme ve şimdiyle savaşma.
Bitkinlik: Can sıkıntısı, yaptığı işi sevmemek, yaşamdan uzaklaşma.
Ayaklar: Kendimizi, hayatı, başkalarını anlama ve kapasite durumu.
Kadın sorunları: Kendini dişiliğini, dişilik prensibini reddetme.
Fibroid tümör ve kistler: Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme, kadınlık benliğine darbe vurma.
Frijidlik(cinsel soğukluk): Korku, haz almadan korkma, cinselliğin kötü olduğuna dair inanç, sevgi ve cinsellikten uzaklaşıp uzun süre yalnızlaşma.
Safrataşı: Katı düşünceler, lanetleme ve gurur.
Kangren: Mecazi düşünceler, işler tıkanıyor, zehirli düşüncelerin sevinci boğması.
Gastrit: Uzun süren kararsızlık ve stres
Guatr: Üzerindeki baskılara duyulan nefret, doyumsuzluk ve lüzumsuz büyük konuşmak.
Gut hastalığı: Tahakküm etme ihtiyacı, sabırsızlık, kızgınlık.
Kalça sorunları: Büyük kararlar almada duyulan korku. Gidilecek bir yönün olmaması.
Herpes: Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabul etme. Cezalanma kabullenme, cezalanma ihtiyacı, utanç duygusu.
Fıtık: Zedelenmiş ilşkiler, gerginlik, bunalım.
Hepatit: Değişime direnç, korku, kızgınlık, nefret, öfke ve gazap.
Hemoroid: Geçmişe duyulan kızgınlık, geçmişin sorumluluğu altında ezilme.
Saman nezlesi: Duygusal tıkanma, zamanla yarış, suçluluk.
Dişeti hastalığı: Nefret, kıskançlık, sevgi eksikliği, çok hareketlilik.
Kalp krizi: Uzun süreli duygusal sorunlar, özlem ve kalbin katılaşması, stres, zorluklar.
Parmaklar: Hayatın detaysal açılımını Simgeler.
Baş parmak: Akıl ve endişeyi simgeler.
İşaret parmak: Ego ve korkuyu simgeler.
Orta parmak: Cinsellik ve çevre ilişkilerini simgeler.
Yüzük parmak: Birlikte olmayı ve üzüntüyü simgeler.
Küçük parmak: Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeler.
Akne: Bulunduğu ortamdan rahatsız veya sıkılmışlık.
Sedef: Çocukluktan başlayan ailevi sorunların içinde kalma ve bu sıkıntıyı ilerleyen yaşa göre üzerinden atamama, hep yerinde sayma, sorunları içte biriktirme.
 
 
ALINTI: METAFİZİK UZMANI VE PSİKANALİST-YAZAR GÖKHAN HANİ
Sosyal Ağlarda Paylaş
Bu içerik 1562 kez okundu.